Изнесени приемни на местния омбудсман в села

Общинският Омбудсман на Стара Загора организира изнесена приемна за жителите  на селата Бъдеще и Стрелец съвместно с Председателя на Обс Стара Загора и Секретаря на община Стара Загора 

 

С посредничеството на г-жа Надежда Чакърова-Николова – обществен посредник на територията на община Стара Загора на 13.11.2018г.- вторник
ще се проведе съвместна приемна с Председателя на Обс Стара Загора г-н Таньо Брайков и Секретаря на Община Стара Загора г-н Делян Иванов, изнесена по места:

село Бъдеще  – от 11,00-12,00 часа в Кметство с. Бъдеще

село Стрелец – от 12,30-13,30 часа в Кметство с. Стрелец

На изнесените съвместни приемни заинтересованите граждани ще имат възможност пряко

да получат информация и да поставят въпроси, свързани с дейността на Общински съвет и общинска администрация и ресора на работа и правомощията на Председателя на Обс, Секретаря на общината и общинския Омбудсман на Стара Загора.

 

Изнесени приемни на местния омбудсман в села

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>