Почистват канала в Стара Загора

От няколко дни дружество “Напоителни системи” ЕАД – клон Горна Тунджа, Стара Загора по молба на кмета Живко Тодоров започна почистване на отпадъците от коритото на канала, който преминава в южната част на Стара Загора, поради което водата в съоръжението е спряна.

Община Стара Загора оказва съдействие с извозването на отпадъците и отстраняването на прорасналите храсти от двете страни на канала. Каналът е затлачен допълнително с изхвърлени от гражданите различни предмети от бита.

Главният канал на напоителната система за напояване на полетата край Стара Загора е с дължина 26 km. Той тръгва от язовир Копринка и минава под Средна гора в тунел с дължина 13 km. В Стара Загора поради по-малката надморска височина е изградена ВЕЦ.

По информация на Филип Шукаров, управител на „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Горна Тунджа“ годишно от канала се вадят между 200 и 300 автомобилни гуми, строителни отпадъци, непотребни мебели, хладилници, печки и перални, части от автомобили и велосипеди, домакински съдове, трупове на животни, найлонови торбички с битови отпадъци, пластмасови и стъклени бутилки.

Почистват канала в Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>