Областният управител на област Стара Загора Гергана Микова участва в семинар на доброволните формирования

На 10.10.2018 г., в Областна администрация Стара Загора се проведе ежегоден областен семинар, свързан със състоянието и развитието на доброволните формирования на територията на област Стара Загора. На него се разгледана актуална информация, касаеща  нормативната база и регламентираща дейността на доброволните формирования. Бяха  изнесени и презентации на тема: „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование” и „Промишлени аварии и отделяне на ОХВ“. Обсъдиха се въпроси, свързани с бързото оповестяване и събиране на доброволците, както и начините за  подпомагане участниците при разработване на изискуемите им  планове.

На семинара присъстваха Директора на РД ПБЗН – Стара Загора, представители на общините и доброволните формирования.

 

Областният управител на област Стара Загора Гергана Микова участва в семинар на доброволните формирования

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>