Над 95 % от първокласниците на община Стара Загора са класирани на първо желание

Излязоха резултатите за прием в първи клас и подготвителни групи в училищата на Община Стара Загора. Над 95 % от подадените заявление в електронната платформа са приетите за първо желание.

 

Съгласно разпоредбите на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование водещ критерий за приема е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. Първи се класират децата от района/зоната на училището с уседналост над 3 години. Следват ги децата, които живеят в района/зоната на училището между 1 и 3 години, както и тези, чийто постоянен или настоящ адрес е регистриран преди по-малко от 1 година в района/зоната на съответното училище.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>