28-ми Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“ – призьори

На 12 и 13.05.2018 г., открита сцена, Младежки център гр. Гълъбово се проведе ХХVIII-я Национален фолклорен фестивал „Янко Петров”. В него взеха участие 1472 (гъдулари-самодейци и професионалисти, танцови състави, ансамбли, танцови клубове и фолклорни певчески самодейни групи) от цялата страната.

При прослушване на участниците във фестивала, жури в състав:

Председател: проф. д-р Тодор Киров – АМТИИ – Пловдив

членове:      – Димитър Лавчев – гъдулар

– Румяна Филкова – народна певица

– Светлана Станева –– АМТИИ – Пловдив

– проф.д-р Антон Андонов – АМТИИ – гр.Пловдив

– Димитър Бонев – певец от Националното радио

– проф.д-р Сетла Станилова-АМТИИ- гр. Пловдив

оцени възможностите и качествата на участниците в конкурсната програма. Съгласно статута на фестивала, журито

 

Р е ш и :

 

ГЪДУЛАРИ – САМОДЕЙЦИ

 

І възрастова група (до 14 год.)

 

І награда – Пламенна Димова Пехливанова -12 г. – гр. Велико Търново                  -40 лв.

ІІ награда – Калоян Георгиев Вашков – 12 г. – гр.Велико Търново                            – 30 лв.

ІІІ награда – Ния Евгениева Илиева – 10 г. – гр.Велико Търново                              – 20 лв

 

Поощрителни награди:

– Деница Иванова Динева – 13 г. – гр.Нова Загора

-Мирослава Кинчева Костова – 8г. – с. Коньово

 

ІІ възрастова група (от 14 до 20 год.)

І награда – не се присъжда

ІІ награда – Данаил Диянов Йорданов-17г. – гр.Велико Търново                                   -40лв.

ІІІ награда – не се присъжда

 

ІІІ възрастова група (над 20 год.)

І награда –Динко Иванов Стоянов– 62г. – с.Биково                                                     – 70 лв.

ІІ награда –Христо Тосков Христозов – 43 г. – гр.Чирпан                                          – 60 лв.

ІІІ награда – Димитър Атанасов Михайлов- 73г.– с.Княжево                                     – 50 лв.

 

Поощрителни награди :

-Еньо Тенев Танев- при НЧ „ Просвета-1915”- гр.Раднево

-Стоян Стефанов Тенев- 69г.- с.Априлово,общ.Гълъбово

-ТеньоИлиев Митев- 63г. – гр.Гълъбово

-Илия Григоров Димитров-82г. при НЧ”В.Левски-1923г”- гр.Николаево

-Христо Петков Желязков- 75г.- с.Априлово,общ.Гълъбово

 

Гъдулари – Самодейци

Дуа, триа и гъдуларски състави

 

І награда –Квинтет „Дзигулица”-СУ „Емилиян Станев” – гр.Велико Търново             – 70лв.

 

ГЪДУЛАРИ – ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

 

                                               І възрастова група (от 14  до 18 год.)

 

І награда –Наско Тенев Иванов – 14г.– НУФИ”Ф.Кутев”– гр.Котел                            – 60 лв.

ІІ награда –Асен Валентинов Станоев– 13г. НУФИ”Ф.Кутев” – гр.Котел               – 50 лв.

ІІІ награда –Михаил Димитров Атанасов – 16г. НУФИ”Ф.Кутев” – гр.Котел            – 40 лв.

 

Поощрителна награда:

-Милен Валентинов Станоев – 10г. НУФИ „Ф.Кутев” – гр.Котел

 

II възрастова група (от 19 до 25 год.)

 

І награда – Пламен Цветанов  Панталеев– 20 г. АМТИИ – гр.Пловдив                    – 60 лв.

ІІ награда – не се присъжда

ІІІ награда – не се присъжда

 

 

IIІ възрастова група (над 25 год.)

І награда –   Михаилчо Димитров Атанасов –  55г.  – с. Княжево                                           – 60лв.

ІІ награда – не се присъжда

ІІІ награда – не се присъжда

 

Дуа, триа и гъдуларски състави – професионалисти

 

І награда- Дует гъдулки при НУФИ„Филип Кутев” Симеон Илиев и Асен Станоев – гр.Котел                 – 70 лв.

 

ІІ награда – Трио гъдулки при НУФИ „ Филип Кутев” Симеон Илиев, Асен и Милен Станоеви– гр. Котел                                                                                                                                   –  60 лв

 

 

БЪЛГАРСКА  ХОРЕОГРАФИЯ

 

ТАНЦОВИ СЪСТАВИ И АНСАМБЛИ

 

I група – Детски

 

І награда – ДТС „Гергьовден”- гр.Раднево                                                                     – 100 лв.

ІІ награда – ДТС „Здравец“ при НЧ „Слънце-1928“ – с. Гавраилово и НЧ „Светлина-1926”

с. Селиминово                                                                                                        – 90  лв.

ІІІ награда – ДТС „Мегданче“ при НЧ „Просвета -1911“ – гр.Гълъбово                    – 80 лв.

 

II група – Младежки

 

І награда – ЮТК „Здравец” и ФКТ „ Тракийска китка”при НЧ „Слънце 1928” с. Гавраилово и НЧ „Светлина 1926” с. Селиминово                                                                                                         – 130 лв.

ІІ награда – ТС „ Тракийсска магия” при НЧ „Хр.Ботев 1936” с.Златитрап              – 120 лв.

ІІІ награда – ДТС „Мераклийче” при НЧ „Просвета-1964”с.Крислово                      – 110 лв.

 

III група- Възрастни

I награда – ГИФ „Пиргулянска китка”- с. Генерал Тошево                                             -100лв

II награда- ТС „Феникс” при НЧ „ Пробуда -1932” с.Чубра, обл.Бургас                         – 90лв.

III награда – ТС „Радика”- гр. Ямбол                                                                                   -80лв.

 

ТАНЦОВИ КЛУБОВЕ

I награда – ГАФ при НЧ „Светлина-1929”- с.Черепово, обл. Хасково                               – 130лв.

II награда –Клуб за народни хора „Зорница”при НЧ „Развитие-1882”- гр.Симеоновград   – 120лв.

III награда- Клуб за народни танци при НЧ „Възраждане-1908”- с.Българско сливово, обл.Свищов -110лв

 

Поощрителна награда:

ГАФ „Нашенци”-гр.Стара Загора”                                                                                         -50лв

 

 

народно пеене

 

                                 І възрастова група ( автентичен фолклор)

 

І награда- ПГАФ при ОУ „Стефан Пешев”- гр. Севлиево                                           – 60 лв.

ІІ награда –  ФГ при СУ „ Васил Левски”- гр.Гълъбово                                                   -50лв.

ІІІ награда – Дует „Ева и Вики”- Евгения и Виктория Маркови при НЧ „Искра 1875”

– с. Стоил Войвода, общ. Нова Загора.                                                                                 -40 лв.

 

І възрастова група ( обработен  фолклор)

 

I награда- Дует „Славейчета” Никол Михалик и Дарина Боянова  при НЧ „Искра 1875”- с. Стоил Войвода ,общ. Нова Загора                                                                                      – 60лв.

II награда – ФФ „Ботевчета” при СУ „Хр.Ботев”-гр Нова Загора                                  – 50лв.

III награда – ФГ при СУ „ Васил Левски” – гр. Гълъбово                                              – 40лв.

 

 

                                 ІІ възрастова група ( автентичен флклор )

 

І награда – ПГ при НЧ „Захарий Княжевски-1931”- с. Княжевско                                  -70лв.

ІІ награда – ФПГ при НЧ „Зора-1936”- с. Калугерово                                                     – 60лв.

ІІІ награда – ФГ „Родолюбие” при НЧ „Пробуда-1930”- с.Навъсен                               – 50лв.

 

Поощрителна награда

ЖФГ „Китка”” при НЧ „Светлина” –гр.Генерал Тошево                                                – 30лв.

 

 

                                 ІІ възрастова група ( обработен флклор )

 

I награда –ФГ при НЧ „Зора-1928” –с.Мусачево                                                             – 70лв

II награда – МФГ „Орфей” при НЧ „Пробуда-1924”- с.Ценово                                      – 60лв.

III награда – ФПГ при КП „Центъра”- гр. Гълъбово                                                          – 50лв.

 

Поощрителна награда

ФГ „Илинден” при КП „Илинден”- с.Разделна                                                                 – 30лв.

 

                                 ІІІ възрастова група (автентичен фолклор)

 

І награда –  ФГ при КП „Орфей”- гр.Смолян                                                                 – 80 лв.

ІІ награда –ГФ „Доброшин” при НЧ „Пробуда-1926”- с. Добрич                                    – 70 лв.

ІІІ награда –МПГ приНЧ „ Възраждане-1908”- с. Българско сливово                           – 60 лв.

 

ІІІ възрастова група (обработен фолклор)

 

I награда- ФГ „Тополите”- гр. Гълъбово                                                                             – 80лв.

II награда – ВГ „Зора-Зорница” при „Зора-1928”- гр.Хасково                                         – 70лв.

III награда- ГАФ при НЧ „Архимандрит Доситей-1908”- с.Доситеево                           -60лв.

 

Поощрителна награда

ФГ „Сладък кладенец” – гр.Гълъбово                                                                                  -30лв.

 

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ” за най – добър гъдулар – самодеец:

Иван Младенов Георгиев 64 г.  – с. Синапово                                                              – 100 лв.

 

ПРИЗ  „ЯНКО ПЕТРОВ”  за най – добър гъдулар – професионалист:

Симеон Атанасов Илиев – 15 г.-  НУФИ „Филип Кутев”– гр. Котел                         – 120 лв.

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ“ за Българска Хореография – (самодейци)

Ансамбъл „Седенчица” при Сдружение фолклорен свят „Седенчица”-гр. Пловдив – 150 лв.

 

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ“ за Българска Хореография – (танцови клубове)

Клуб за народни песни, танци и обичаи „Купонджий”- гр.Нова Загора                           -150лв.

ПРИЗ „ЯНКО ПЕТРОВ” за най-добра фолклорна група:

ЖПГ при НЧ „Възраждане-1908”- с. Българско сливово                      -100лв.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>