Публично обсъждане на сметките за средствата от ЕС

Председателят на Общински съвет – Стара Загора Таньо Брайков кани местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2017 година.
Обсъждането ще се проведе на 11.05.2018 г. от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков” в сградата на общината.
Материалите по публичното обсъждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора www.starazagora.bg.
Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметските за средства от Европейския съюз може да подавате в периода до 09 май 2018 година в деловодството на общината или на електронен адрес: s.deneva@starazagora.bg

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>