Промяна и в инвестиционната програма на Община Стара Загора

Промяна бе нанесена в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година. Средства бяха преразпределени в полза на финансиране на ремонтни дейности за II етап на рехабилитацията на пътя между селата Борово и Михайлово. На първи етап, през 2016 година, беше извършен ремонт на отсечката между селата Ловец и Борово. Местният парламент прие и допълнение към предложението за промяна в инвестиционната програма, внесено от Николай Диков. То бе продиктувано от факта, че през зимните месеци на тази година покривът на сградата на Държавен куклен театър – Стара Загора е протекъл, и е нанесена щета на няколко помещения.

Учредено бе, с 42 гласа „За“, безвъзмездно право на ползване за срок от 3 години върху част от имот, използван от Фондация „Етносвят – България“.  Съветниците дадоха съгласието си и за отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „Дентален център – I Стара Загора“ ЕООД. Близо 7 хил. лева са отделени за частично дофинансиране на медицински услуги по лечение на усложненията на хронични възпалителни процеси на устната кухина.

Общинският съвет взе решение да намали първоначална тръжна цена на търговска маса, в югоизточната част на Централен покрит пазар, от 140 лева на 80 лева, без ДДС. В югоизточния му ръкав има 18 маси, предназначени за търговия с плодове и зеленчуци, като към момента има заети само 2, а основният поток от търговци и клиенти са в северната част на съоръжението. Мотивът на Администрацията за намаляването е с цел да повиши интереса на търговците към масите в тази част на пазара.

За срок от 10 години бе възложено управлението на рибните ресурси във воден обект водоем – публична общинска собственост, находящ се в землището на село Преславен.

Съветниците приеха още два годишни отчета – на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2017 година, както и за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2017 година.

Подкрепено бе решението на Постоянната комисия по социална политика за съфинансиране на проект „Психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, Старозагорски минерални бани, възрастни хора, преживели домашно насилие“,  на Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“. Срокът на изпълнение на дейностите е 6 месеца.

Старозагорският общински съвет актуализира сроковете на договорите за ползването на временни преместваеми (търговски) обекти, разположени върху общински терени и временни преместваеми (търговски) обекти – общинска собственост, разположени върху общински терени. Те ще бъдат със срок 3 години, а цените ще бъдат с увеличение от 10%.

 

 

 

Промяна и в инвестиционната програма на Община Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>