Омбудсманите с искане за законодателни промени в ЗМСМА

Тази седмица омбудсманът на община Стара Загора Надежда Чакърова-Николова взе участие и подкрепи инициирането на законодателни промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, регламентиращи избора и правомощията на общински омбудсмани. Националният омбудсман г-жа  Мая Манолова и Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България внесоха заедно  в деловодството на Народното събрание проект за промени в ЗМСМА след широка обществена дискусия, организирана в парламента, на която бяха обсъдени възможните решения за облекчаване процедурата на избор с цел във все повече общини да съществува институцията омбудсман, защитаваща правата и интересите на гражданите при взаимодействието с местните органи на самоуправление.

 

Нужни са повече местни обществени защитници, което се доказва от ефективната работа на действащите в момента в големите български градове.

 

Във форума активно участие взеха народни представители, г-жа Янкова – зам.-председател на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, г-жа Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, инж. Дамяновски – изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети, експерти в различни обществени области и др.

Омбудсманите с искане за законодателни промени в ЗМСМА

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>