Представители на ЕК посетиха Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и представители на Европейската комисия посетиха Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара Загора. Центърът е бенефициент, успешно изпълнил проекти по програма LIFE. Обявен е за спасителен по смисъла на Закона за биологичното разнообразие със заповед на министъра на околната среда и водите.

В посещението в Стара Загора участваха Анжело Салси, ръководител на отдел „Природа“ на програма LIFE на Европейския съюз и неговият колега Мишел Кишерон. Визитата е в рамките на мониторинг по проект LIFE 14 CAP/BG/000013 „Техническа помощ за изграждане на капацитет на българското Министерство на околната среда и водите за прилагане на Програма LIFE“ (CAPTA BG). Спасителния център е избран за демонстрация на добри практики в реализацията на проекти, финансирани по програмата.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>