Обучителен семинар за предприемачи в Стара Загора

Днес в  Стара Загора  се проведe обучителен семинар за предприемачи – част от инициативата за подпомагане на малкия бизнес в България, чиито инициатори са вестник “24 часа” и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

 

Събитието  постави фокус върху възможностите за финансиране на проекти по Оперативна програма “Конкурентоспособност”, за увеличаване на продажбите и търсене на нови пазари в България и чужбина, както и за разширяване на производството чрез инвестиции в нови машини с помощта на банкови кредити.

 

 

Внимание бе отделено и на застраховането на различни рискове, свързани с дейността на фирмите. Участниците в семинара получиха съвети как да си осигурят защита от държавата при неплащане, забавено плащане по търговска сделка или изпадане в несъстоятелност на партньорски фирми.

От своя страна лектор от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия информира, че над 90 % или 1,5 млн. души работят в категорията малък и среден бизнес в България.

 

 

Участието в семинара бе напълно безплатно за бизнеса. Право на участие имаха всички малки и средни предприятия от региона.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>