Водоноска ще снабдява село Казанка поне още месец

Директорът на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора д-р Златина Нанева, началникът на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово” полк. Евгений Динев и секретарят на Община Стара Загора посетиха село Казанка във връзка с наличието на естествен уран в питейната вода над допустимата норма.

Анализи, направени в лаборатория на Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българска академия на науките от две чешми в селото, показват концентрации от 0,055 милиграма на литър и 0,045 милиграма на литър при максимална 0,03 милиграма на литър. В резултат на това Регионалната здравна инспекция – Стара Загора направи предписание на водоснабдителното дружество да ограничи водата за използване за питейни нужди и за готвене, да осигури вода за питейно-битови нужди на населението.

„Водата е опасна за пиене и готвене, заради химичната токсичност на елемента уран. Затова е забранена в този си спектър. Може да се ползва па почистване и миене. Индикативната доза е в норма, радионуклидите са в норма” – каза д-р Златина Нанева. Тя уточни, че водоизточникът снабдява единствено и само село Казанка.

Той се намира на територията на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”. Дейността на полигона е чувствителна тема за хората от района, тъй като пред 16 години там бяха унищожени бойните глави на руските ракети Скъд, Фрог и СС-23.

„Не може да се говори, че има някаква връзка между това и наличието на уран във водата. На полигона не се изпитват боеприпаси, които съдържат радиоактивни елементи, включително и уран и няма възможност по какъвто и да било начин от изпитанията, които се правят там да бъде замърсена водата” – категоричен е полк. Евгений Динев, началник на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово”.

Кметският наместник на Казанка Елка Михайлова обясни, че на възрастните хора водата ще бъде доставяна по домовете и магазинът в селото ще разполага с големи количества минерална вода.

Резултатите от новите проби на водата на село Казанка ще бъдат готови в рамките на 30 – 40 дни. Дотогава ВиК ще осигурява вода за пиене с водоноска. Ако концентрацията на уран е над нормата ще се приложат технологии за прочистване или ще се направят нови сондажи.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>