Разговор с архитекти за ремонта на парк „М.М.Кусев“ – Сутрин с нас – 1 част

Разговор с архитекти за ремонта на парк „М.М.Кусев“ – Сутрин с нас – 1 част

Гости в предаването – арх. Виктория Грозева – Гл. арх. Община Стара Загора, арх. Петър Киряков – предс. Камара на архитектите Стара Загора и арх. Иван Иванов – предс. на Съюза на архитектите Стара Загора

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>