Готова ли е БСП за властта? – разговор с народния представител Драгомир Стойнев

Готова ли е БСП за властта? – разговор с народния представител Драгомир Стойнев

БСП и темата ЧЕЗ –  сигнали до Главния прокурор за приватизацията на ЧЕЗ,  писмо до председателя на КЕВР Иван Иванов, с което питат –  уведомили ли са  „ЧЕЗ Електро България“ АД и ЧЕЗ Разпределение България“ АД –  КЕВР за предстоящата сделка, съгласно чл. 92, ал. 2 от Наредба на ДКЕВР № 3/21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката; какви действия ще предприеме Комисията във връзка с правомощията по Закона за енергетиката

 Подписката – Национална гражданска инициатива с искането  държавата да отмени сделката

ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ, АНТИКОРУПЦИОНЕН ОРГАН, ЕВРОПЕЙСКИ ШАНС НА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩА СЪВЕТА НА ЕС

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>