Какво да направим ако не сме получили своите възнаграждения през последните три години. Съветът на националния омбудсман

Какво трябва да направи всеки един, който не е получил своето възнаграждение през последните три години.

Срокът е м. май 2018… Съветите са на националния омбудсман….

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>