ЕВРОПА ДИРЕКТНО – предаване на ТВ Загора – 13 февруари

ЕВРОПА ДИРЕКТНО – предаване на ТВ Загора – 13 февруари

В предаването днес – 589 000 европейски фирми ще се възползват от финансиране по линия на Плана Юнкер.

Очакват се привлечените инвестиции да са на стойност 264,3 млрд. евро, след като бъдат одобрени последните плащания от Съвета на директорите на Европейската инвестиционна банка. Това представлява 84 % от първоначалната цел: да се мобилизират инвестиции от 315 млрд. евро до лятото на 2018 година. Проектите, които ще се възползват от гаранции на европейския бюджет, са за всички 28 държави членки.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>