Информационен ден по ОПИК в Стара Загора

Информационен ден по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се проведе днес в Община Стара Загора. Представители на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ разясниха приоритетните оси по програмата за 2018-та година.

 

Информационен ден по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ се проведе днес в Община Стара Загора. Представители на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ разясниха приоритетните оси по програмата за 2018-та година. В зала П.Р.Славейков днес бяха представени процедурите на подбор на проекти „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“. Основната цел на процедурата е повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техника и методи.

 

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност е сред най-ефективните европейски програми в България. Бенефициентите по програмата са изключително доволни от възможността да внедряват в своите производства високотехнологични, модери и иновативни технологии за увеличаване на своето производство и качествено изпълнение на своето производство.

 

Какво предстои по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2018 година?

 

 

Стара Загора е четвъртата община – областен център, в която се провеждат информационни дни по ОПИК. Предстоят и други такива на територията на страната.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>