Дискусия за възможностите на медиацията

Публична дискусия за възможностите, които предоставя медиацията организираха в Стара Загора сдружение „Българска асоциация за медиация“ и сдружение „Асоциация на медиатори адвокати“. Участваха адвокати, представители на бизнеса и на институции.
Възможностите на медиацията за решение на съдебни и извънсъдебни спорове представиха днес в Стара Загора
Медиацията помага предимно при семейни спорове, режим на контакти с деца както и търговски спорове. Прилага се както при заведено дело, така и при извънсъдебен спор.
Медиацията е възможност ти самият да промениш нещо. Чрез нея всеки може да опита да реши сам спора си.

Възможностите на медиацията

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>