Увеличават се острите респираторни заболявания в област Стара Загора

През последната седмица (от 8 до 14 януари 2018 г.) в РЗИ – Стара Загора са
регистрирани 311 случая на остри респираторни заболявания, при 235 случая през
предходната седмица. Заболяемостта е 234,97 на 10 000 население, а предходната
седмица е била 177,75 на 10 000 души. Наблюдава се плавно увеличаване на острите
респираторни заболявания, което е характерно за сезона. До момента са изследвани 11
проби на лица с вирусни инфекции, от които 3 са положителни на други респираторни
вируси. Грипни вируси не са изолирани. През тази седмица в Националната референтна
лаборатория по грип и ОРЗ в София ще бъдат изпратени 34 проби, взети от болни лица
с дихателни инфекции в лечебни заведения за болнична помощ и неотложния кабинет
на общопрактикуващите лекари.
РЗИ – Стара Загора продължава ежедневно да следи стойностите на острите
респираторни заболявания и при необходимост ще предприеме съответните
противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на грипната
инфекция.
През миналата седмица са регистрирани общо 116 случая на заразни заболявания
от групата на капковите и чревните инфекции, и вирусните хепатити. 104 от тях са на
варицела, 3 – на скарлатина, 3 – на ентероколити, 4 – на вирусен хепатит и 2 – на
ротавирусен гастроентероколит. Не са регистрирани епидемични взривове.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>