Над 250 човека в Община Стара Загора желаят услугата личен асистент, проблем остават средствата

Над 250 човека са заявили желание да бъдат включени в услугата личен асистент – коментира зам. кметът на община Стара Загора Иванка Сотирова. Какво ще е ситуацията в община Стара Загора след като от началото на 2018 година социалната услуга става ангажимент на държавата.

До края на миналата година общините бяха бенефициенти по програмата за лични асистенти и отговорността да осигуряват заплатите бе тяхна, като впоследствие този разход се възстановява по линия на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. От настоящата година обаче всички, които сега са наети като лични или социални асистенти, поетапно ще преминат на издръжка на държавата, защото европейският проект приключва.


Предвидените промени в социалната сфера са много и засягат почти всички раздели. Като една от най- реформираните части на политиката е трудно да се обхванат всички нуждаещи се от по- справедливо разпределение на средства, да се опрости бюрокрацията за хората в неравностойно положение и да се реагира бързо и адекватно за всички, нуждаещи се от помощ и закрила. Именно за това се правят доста често промени в правилниците и законите, са коментарите на експерти. Основният проблем обаче е…

Вярваме че държавата ще откликне на необходимостта с повече средства през 2018 година, както е прието и в бюджета. Нядаваме се да няма закъснения и с паричните потоци към общините, защото общините нямат такв голям финансов ресурс, коментира Ваня Сотирова.

 

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>