Мерки за по- ефективно обслужване в община Стара Загора

От началото на 2018 година половината от услугите, които Общната предоставя на гражданите ще бъдат оптимизирани. Става дума за 87 услуги, които трябваше да бъдат облекчени по заповед на кмета Живко Тодоров. Целта е да се улесни цялото движение на документи вътре в Общината.
Да се облекчи административната тежест на гражданите и да се въведе по- съвременно и модерно обслужване е целта на въвеждащите се нови мерки в община Стара Загора.
От 2018 всички допустими документи ще се набавят по служебен път. Става дума за 87 услуги , което се равнява на половината от всички услуги, предоставяни от Общината.
Новите мерки ще влязат в сила през първото тримесечие на 2018г.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>