160 броя договори са изпълнени в областта по различни ОП

Изпълнение на оперативните програми в област Стара Загора представиха пред медиите служителите на Областния информационен център. Общо 160 брой договори са сключени по оперативни програми в област Стара Загора.

Изпълнение на оперативните програми в област Стара Загора представиха пред медиите служителите на Областния информационен център. Общо 160 брой договори са сключени по оперативни програми в област Стара Загора.

Европейските средства отпуснати по различни Оперативни програми за областта са в размер на 166 млн. Лв. , разбира се на челно място по спечелени проекти е община Стара Загора, следвана от Казанлък и Чирпан.

По ОПИК 40 са бенефициентите в община Стара Загора, 35 в Казанлък, 3 в Гурково, 2 в Чирпан.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>