Редовно заседание на ОбС Стара Загора в понеделник

 

Редовното декемврийско заседание на общински съвет Стара Загора ще се проведе в понеделник, 18 декември от 9.00 часа. На заседанието ще бъде приета на второ четене Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга Социално жилище на територията на община Стара Загора. Вносител е кмета Живко Тодоров.

В дневния ред е включена и точка за Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Вносител е Валентина Бонева – общински съветник от БСП.
Ще бъде разгледано и предложението за Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – публична общинска собственост на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора.

На заседанието в понеделнки ще бъде определен и представител на Община Стара Загора за включване в комисията за изготвяне на областна здравна карта
Вносител е Тунджай Йозтюрк –Председател на ПК по здравеопазване

Редовно заседание на ОбС Стара Загора в понеделник

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>