Квалификация на педагогическите специалисти

Кръгла маса на тема „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи“ се проведе в Стара Загора. Събитието се провежда в изпълнение на Национална програма „Квалификация” 2017 г. на Министерството на образованието и се организира от Департaмента за информация и повишаване квалификацията на учителите .
Основната цел на Кръглата маса е да фокусира вниманието на представители на педагогическата общност към ключови аспекти от продължаващата квалификация на педагогическите специалисти относно триадата: квалификация, професионално-квалификационни степени и кариера.
Един от основните проблеми, свързани с политиките за подобряване на качеството на българското училищно образование и съответствието му към европейските образователни стандарти, е проблемът за подобряване на професионализма на педагогическите специалисти, чрез повишаване на тяхната квалификация. В образователните институции съществуват дефицити по отношение на: единни изисквания и процедури на институциите, усъвършенстване на системата, качеството на предлаганите квалификационни услуги; реалното въвеждане на иновации в процеса на обучение; валидиране на самостоятелното учене и други.

Категория: ОБРАЗОВАНИЕ
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>