Проблемът с агресията не е на децата, а на възрастните – кръгла маса в Мъглиж

Ролята на институциите в превенцията и борбата с противообществените прояви на деца коментираха представители на институции в Община Мъглиж. Кръглата маса бе организирана от Местната комисия. Присъстваха зам. кметове на община Мъглиж, обществени въпитатели, психолози, инспектори и учители.

Главният проблем с агресията не е на децата, а на възрастните – основният извод, направен от участниците в кръглата маса на тема „Ролята на институциите в превенцията и борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“. Всички участници споделиха своя опит с работата с деца и техните близки. За съжаление, днес формите на агресия сред малолетни и непълнолетни са станали повече и все по-цинични. Основна роля в превенцията и недопускането на противообществени прояви си остава на семейството, категорични са експерти.

Информация за проведените възпитателни дела и наложените мерки през 2017 г.  сподели Христиана Минчева – секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Мъглиж….

 

Устойчиво намалява ръста на констатираните случаи на противообществени прояви сред децата, сочи анализа на Радостин Кадиев – инспектор Детска педагогическа стая, община Мъглиж.

 

50 малолетни и непълнолетни момичета, от ромски произход живеят на семейни начала. Това констатира доклад на тема „Превенция на ранните бракове“ на Невева Колева – директор на Социално подпомагане.

 

Зам. кметът на община Мъглиж и зам. предс. на местната комисия Рени Малева обобщи дейностите по превенция на противообществените прояви.

 

Добри практики от своята работа като психолог и  обществен възпитател сподели и Радост Овагимян, лектор на кръглата маса.

Председателят на местната комисия и зам. кмет Методи Марков бе категоричен, че въпреки огромния брой ромско население на територията на община Мъглиж, няма повишаване на детската престъпност.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>