Национална среща на експертите по здравеопазване и социални грижи в общините

Община Стара Загора е домакин на Първата Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от Общините.
В срещата участват заместник-министрите на труда и социалната политика Зорница Русинова и Росица Димитрова, Лилия Стоянович, главен директор на главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и други.Поздрави към участниците отправиха областният управител Гергана Микова и заместник кметът Иванка Сотирова
Превенция на бедността и социалното изключване: как да осигурим ефективни социални и здравни услуги. Балансиране на ангажиментите и отговорностите между различните институции. Това са темите, с които започва двудневната Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините.
Днес участниците ще посетят социални и здравни обекти в Стара Загора като Център за ранно детско развитие интегрирани здравно-социални услуги, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, които община Стара Загора разкрива през 2015 г., по проект финансиран от Оперативна програма развитие на човешките ресурси.

Категория: ОБЩЕСТВО
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>