Първа национална среща по библиотерапия се провежда в Стара Загора

Първа национална среща на консултантите по библиотерапия организира Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора. Форумът се провежда днес и утре като основните цели са да се представят иновациите в областта на библиотерапевтичното консултиране, да се споделят добри практики и опит и да се обменят идеи за бъдещото развитие на му в България.
Форумът е отворен както за консултанти по библиотерапия, така и за всеки, който работи или проявява интерес към темата.
Организатори на срещата са Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, Българска библиотечно-информационна асоциация, Фондация „Глобални библиотеки – България” и Фондация „Институт за съвременна психология”.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>