Летището вече е частна държавна собственост

Правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на летището в  Стара Загора с оглед внасянето му като непарична вноска в капитала на „.Държавна консолидационна компания“ ЕАД.

Имотът представлява терен с площ от 1187,471 дка и е застроен с 93 сгради.

Кабинетът възложи на министъра на икономиката да осъществи дейностите по увеличението на капитала на държавното дружество.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>