Групата на БСП против застрояване в Бедечка

Общинските съветници от БСП няма да подкрепят предложения от кмета на община Стара Загора проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) в частта му за парк „Бедечка“. Групата е против каквото и да е застрояване в парка, включително в южните територии, които трябва да бъдат планирани като зони за отдих със спортни съоръжения. Според левицата така предложеният план съществено променя територията на парка – такава, каквато беше зададена във въпроса на референдума. Съветниците се опасяват и от строителните намерения в северната част на парка, където вече има изградени жилища

От БСП предлагат след като се внася нов план, да се проведе неговото обществено обсъждане, каквото е изискването и на Закона за устройство на територията. Групата припомня, че настоящият вариант на изменение е трети поред. През януари беше обсъждан вариант, запазващ парка в неговата цялост, докато настоящото предложение на кмета предвижда една трета от парка да бъде застроена.  Повдигат и друг важен въпрос – защо не е включено продължението на ул. „Августа Траяна” на изток, тъй като то е важен елемент от транспортно-комуникационната система на Стара Загора и трябва да се мисли в перспектива.  „Видно е, че трафикът става все по-интензивен и трябва да се планира свързването на града с източните райони. Това продължение трябва да остане в плана като по никакъв начин не задължава общината да го построи на момента“, мотивират се съветниците.

На старта на новия сезон от БСП вече готвят алтернативни предложения за общинския бюджет за 2018 г.Следващият бюджет на Стара Загора трябва да спре да се фокусира само върху инфраструктурата и да обърне внимание на стратегическите проекти и развитието на Стара Загора за години напред. Той трябва да гарантира, че няма да се неглижират селата за сметка на общинския център, да предвиди повече средства за образование, култура, социални и младежки политики. Друг приоритет за левицата е общинската собственост, която да премине в режим на ефективно управление, а не на разпродаване.

От БСП посочват, че ще следят стриктно дали общината упражнява контрол върху инфраструктурните проекти, за да няма повече случаи като ремонтите на кв. „Железник”, Плувния басейн, централния пазар и др.,в които има пропуски в проектирането, в договарянето, неспазване на сроковете за изпълнение или некачествена работа, заради които старозагорци трябва да плащат много повече.  Те ще предложат в бюджета да се гласуват средства за цялостно изменение на Общия устройствен план на Стара Загора, за да се реши стратегически въпросът с индустриалните и жилищните зони. „Общината говори много за високотехнологични производства, вероятно си дава сметка, че кадрите са проблем, който трябва да се реши чрез промяна в образователната структура. А това не става от днес за утре, а със стратегическо планиране и работа“, посочи Валентина Бонева.

Групата на БСП против застрояване в Бедечка

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>