Металик АД е в процес на реализация на проект „Добри и безопасни условия на труд“

 

Старозагорското предприятие Металик АД, специализирано в проектиране, производство, ремонт, поддръжка и монтаж на едрогабаритни корпусни детайли, метални конструкции, металургично, енергетично и минно оборудване, започва реализацията на проект „Добри и безопасни условия на труд“. Проектът се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, приоритетни оси „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“.

Проектът е насочен към всички заети лица в предприятието, като акцентира върху подобряване на работната им среда чрез създаване на по-добри условия за отдих, хранене и почивка и повишаване безопасността на условията на труд. Благодарение на проекта 450 заети работници и служители ще бъдат осигурени с по-качествени и дълготрайни работни облекла – зимни и летни, както и защитни обувки, осигуряващи безопасност и комфорт при работа. На територията на предприятието ще бъдат оборудвани 5 къта за хранене и краткотраен отдих и почивка. И в момента дружеството предлага топла храна на работниците и служителите си, но има такива, които предпочитат да се хранят с домашно приготвена храна, за които няма достатъчно добре оборудвани места за хранене. С проекта ще бъде отстранен и друг проблем – липсата на достатъчно седящи места за краткотраен отдих поради липсата на покрити съоръжения при лошо метеорологично време.

Ръководството на Металик АД е убедено, че с реализацията на проекта ще се подобри качеството на работа и производителността на целевата група. Очакваните резултати по проекта са съобразени с основните цели на Европейската стратегия по заетостта – създаване на устойчива заетост, качество на работната сила, осигуряваща висока степен на включване. Разходите за закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства е в размер на 140 000 лв., от които 28 000 лв. собствено финансиране. Разходите за закупуване, оборудване и обзавеждане на кътовете за хранене и отдих са в размчер на 35 000 от които 7 000 лв. собствен принос. Общата продължителност за реализацията на проекта е 9 месеца.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>