Община Стара Загора е изразходвала 141 328 лв. за провеждането на референдума за Бедечка

Към днешна дата – 04.09.2017 г., след като са отчетени всички разходи, Община Стара Загора е изразходвала за провеждането на референдума за бъдещето на Бедечка сума в размер на 141 328 лв., съобщи главният финансист Цанка Ганева.

В тези разходи влизат:

Заплати и осигурителни плащания – 95 537 лв., разпределени по следния начин:

–        СИК – 51 904 лв.

–        ОИК – 11 010 лв.

–        извънреден труд на персонала от общинска администрация, училища, детски градини и други заведения, в които са провеждани избори – 32 623 лв.

Разходи за издръжка – 45 791 лв. в т. число,

  • материали – 14 735 лв.

–        пликове, бюлетини, протоколи – 9 200 лв.

–        канцеларски материали – 3 535 лв.

–        храна за полицаите – 2 000 лв.

  • вода, горива, електроенергия – 1 278 лв.,  които са   предимно за  гориво за транспортни средства.

Външни услуги – 29 777 лв.

в т. число,

–        отпечатване на изборни  списъци – 20 592 лв.

–        обработка на информация от изборните протоколи  /резултатите от изборите//–                                      5 640 лв.

–        транспортни услуги –                    1 230 лв.

–        съобщения, банери, плакати –      1 320 лв.

–        телефони –                                         995 лв.

 

На 12.07.2017 г. на сайта на общината е публикуван месечният финансов отчет към 30.06.2017г., според който общите разходи по референдума са 108 593 лв. В него не са включени всички разходи, тъй като към този момент все още не са платени.

На 12.08.2017 г., отново на сайта на Община Стара Загора е качен месечен отчет към 31.07.2017г. Разходите за референдума са отчетени в дейност „Държавни и общински служби по изборите“ в частта „местни дейности“ и тогава възлизат на 140 678 лв., уточни Цанка Ганева.

СНЦ „Запазете Бедечка“ е подало заявление за достъп до обществена информация на 22.06.2017 г. , а жалбата им до Административен съд Стара Загора, във връзка с отказания на 18.07.2017 г. достъп до информация, е от 27.07.2017 г.

На 18.06.2017 г. Община Стара Загора проведе местен референдум, поискан на основание Решение №862 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, с въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел“, от запад – ул. „Иван Вазов“, от север алеята към предприятие Труд и от юг – ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“

Община Стара Загора е изразходвала 141 328 лв. за провеждането на референдума за Бедечка

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>