ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ТЕЛЕВИЗИЯ ЗАГОРА, 30 май

В „Минутите на Европа Директно” днес ще говорим за една от най-познатите и най-успешни програми на Европейския съюз: Еразъм +, Програмата, която тази година навърши 30 е създадена на 30 януари 1987 г. като програма на Европейската общност за студентска мобилност. Еразъм е напълно децентрализирана програма за сътрудничество в областта на образованието. От 2014 г. Програмата обединвая всички секторни програми на ЕС в сферата на образованието до момента и става Програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Днес ще погледнем към програмата през няколко истории, част от милионите, които са станали възможни благодарение на нея.

Патрициуш Церан, планински спасител от Доброволната планинска спасителна служба, споделя: „Когато станеш доброволец, забавяш крачка и започваш да виждаш хората около теб. Можеш да намериш нови приятели, да усвоиш нови умения и в крайна сметка да бъдеш по-щастлив. Заслужава си времето и усилията!“

Животът в друга европейска страна разкрива нови хоризонти за участниците в Еразъм+, зарежда ги с нови идеи и ги мотивира активно да допринасят за своите общности. 88 % от участниците в европейските училищни партньорства споделят, че това е подобрило социалните им умения, а четирима от всеки петима участвали в младежките обмени заявяват, че благодарение на този опит вероятно в по-голяма степен ще се включват занапред в обществения живот.

Поколението на Еразъм+ активно работи за желаната от него промяна в Европа. Сред мобилните студенти процентът на гласувалите на изборите за Европейски парламент през 2014 г. е 81 %, спрямо 30 % сред младите хора като цяло. Освен това 83 % от бившите студенти по Еразъм+ смятат, че времето, прекарано в чужбина, им е дало европейска перспектива.  Както посочва д-р Пабло Бидербост, основател и главен координатор на проекта „Bringing Europe Closer“: „Еразъм+ спомага за изграждането на институционален капацитет, който дава възможност да бъдат споделяни европейски ценности като солидарност, свобода на словото и равнопоставеност.“

Еразъм+ е път към многобройни възможности за заетост. Независимо дали става въпрос за работно място в нова държава или нов сектор или за придобиване на познания, приложими във вашата област, участието в програмата Еразъм+ със сигурност ще увеличи шансовете ви за успешна кариера.  Студентите, които се възползват от възможностите за мобилност, имат два пъти повече шансове да започнат работа в рамките на една година след дипломирането си в сравнение с останалите. Доброволчеството също увеличава вероятността за намиране на работа — трима от всеки четирима работодатели ценят доброволческия опит.

Увереност в собствените сили, адаптивност, по-добри комуникационни умения — това са само малка част от ползите, които могат да бъдат извлечени от Еразъм+. Участниците в програмата изграждат и свои мрежи за професионални контакти. Благодарение на тях възникват иновативни бизнес начинания и предприемачески идеи — като се започне от стартиращи предприятия и се стигне до цели научноизследователски проекти.

Естер Берозпе Галиндо, директор на Whirlpool за Европа, Близкия изток и Африка, споделя: Опитът в международна среда и владеенето на чужди езици са ключови, за да станеш част от голяма световна компания. 92 % от европейските работодатели споделят мнението на Естер: ценни за тях са уменията, придобити по време на програми за мобилност, и свежите идеи на участниците в тях.

Програмата Еразъм+ не спира дотук — активното сътрудничество между сектора на образованието и обучението и трудовия пазар е гарантирано чрез специално предвидени мерки. Между 2014 и 2016 г. са финансирани повече от 2600 проекта, целящи постигане на положителни промени в сектора на образованието и обучението и подобряване на възможностите за заетост.

Благодарение на взаимното учене и сътрудничеството в различни области и проекти поколението на Еразъм+ е по-подготвено за ролята си в съвременния свят.

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>