Американският посланик на посещение в Тракийски университет

На 11 май от 10.15 ч. до 11.30 ч. на посещение в Тракийски университет ще бъде Негово превъзходителство Ерик Рубин – посланик на САЩ в РБългария. Посланик Рубин ще бъде придружен от съпругата си г-жа Никол Симънс и от г-жа Тами Палчиков, културно аташе на посолството.  В 10.15 на форума на университета в Студентски град, посланик Рубин ще бъде посрещнат от ректора проф. Ив. Въшин, след което срещата ще продължи в ректорския кабинет. Предвижда се посланик Рубин да посети „Център за безопасност и управление на риска в Аграрния сектор“, клиниките на Ветеринарномедицински факултет,  Националния център за професионално обучение и компетентност „Америка за България“ на ТрУ.

 

Американският посланик на посещение в Тракийски университет

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>