Община Стара Загора осигурява организационно-техническата подготовка на местния референдум за Бедечка

 

Ще бъдат сформирани 208 избирателни секции за произвеждането на местен референдум за бъдещето на Бедечка в Стара Загора. От тях 203 са общи избирателни секции, а 5 са специални – в здравни заведения, диспансери, места за задържане и подвижна избирателна кутия.  Последните ще бъдат образувани, ако има заявен интерес от необходимия брой избиратели.

Това предвижда заповед на зам.-кмета на Община Стара Загора Йордан Николов, оправомощен със заповед на кмета Живко Тодоров от 28.04.2017 г. Списъци с адресите на местата за гласуване и обхвата на избирателните секции са публикувани на официалния сайт на общината в раздел „Местен референдум 2017“ – http://starazagora.bg/mesten-referendum. Там ще бъдат помествани всички заповеди и административни указания за организационно-техническата подготовка на референдума, която ще извърши Община Стара Загора. Тя включва осигуряване на бюлетини, пликове, протоколи, урни, помещения за гласуване и т.н. Финансовите средства за произвеждане на местния референдум са за сметка на общинския бюджет.

Община Стара Загора започна изпълнението на задълженията си по прилагане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС).

Съгласно закона, задължение на общината е да предостави безвъзмездно подходящи помещения за провеждане на мероприятия в рамките на информационна кампания, която започва 30 дни преди датата на произвеждане на референдума и приключва 24 часа преди определения ден. Партии, коалиции или инициативни комитети, които подкрепят въпроса на референдума, или са за алтернативната позиция, могат да се регистрират в Общинската избирателна комисия за участие в информационната кампания. За неуредените в ЗПУГДВМС въпроси се прилага Избирателният кодекс.

Община Стара Загора подготвя за отпечатване информационен лист с въпроса и мотивите за произвеждането на референдума, по предложение на групата от 36 общински съветници, представители на различни политически партии в ОбС. Той ще бъде разпространен на достъпни места и места, определени за агитация, както и чрез средствата за масова информация.

По решение на Общинския съвет в Стара Загора на 18.06.2017 г. ще се проведе местен референдум  с въпрос „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал Бедечка, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел“, от запад – ул. „Иван Вазов“, от север – алеята към предприятие „Труд“ и от юг – ул. „Хр. Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“

 

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>