28 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

По традиция на Международния ден в памет на загиналите или пострадалите при аварии работници – 28 април, мениджърският екип на “Мини Марица-изток” ЕАД, управителите на трите рудника, социални партньори, ръководители от управлението, работници и служители в дружеството, представители на Общинска администрация Раднево и граждани, поднесоха венци и цветя. С едноминутно мълчание, те почетоха паметта на жертвите пред паметника на загиналите при трудови злополуки работници и служители по време на строителството и експлоатацията на минно-енергийния комплекс „Марица-изток”.

Денят се отбелязва в повече от сто страни в света и целта му е да повиши осведомеността и да фокусира вниманието на обществеността върху мащаба на проблема, за да помогне за намаляването на смъртните случаи и наранявания на работното място. Ангажираността и отговорното отношение на „Мини Марица-изток” ЕАД, като работодател и на работещите в дружеството за създаването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд,  са единственият възможен път за трайното изграждане на култура на превенция на трудови злополуки и професионални заболявания.

28 април е и Световен ден за безопасност и здраве при работа. Ежегодното му отбелязване започва от 2001 г., а в своя настоящ вид се чества от 2003 г., когато Международната организация на труда акцентира обществеността върху идеите за превенция на нещастните случаи на работното място и свързаните с тях условия на труд и професионални заболявания.

28 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>