Проверки в храмовете за Великден

С цел осигуряване пожарната безопасност на църковните храмове по време на Великденските празници в област Стара Загора служители от Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ извършват тематични проверки. Проверени са 45 православни храма, в които ще има богослужения.
При тези проверки се обръща особено внимание на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряването на условия за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене.
По време на предстоящите празници ще се осъществява засилен контрол, регулиране на движението и паркирането по пътищата и подходите към масово посещаваните църковни храмове.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>