Затворник осъди държавата

Затворник осъди Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ заради лоши хигиенни условия в старозагорския затвор. Решението на Административния съд е от преди дни.
Основанието е Законът за отговорността на държавата и общините за вреди. Така затворникът трябва да получи сумата от 1800 лв, представляваща обезщетение за претърпени вреди, изразяващи се в неосигуряване на минимално необходимите битови и санитарно-хигиенни условия – постоянен достъп до санитарен възел и тещача вода и на достатъчна жилищна площ в спалното помещение. Става дума за периода 24 август 2011 – 24 юли 2012 година и за периода 6 юни 2014 – 29 март 2015 година.
Отвхърлен е искът в останалата част от претендираното обезщетение от 25 хиляди лева като недоказан и неоснователен.
Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал.1 от Конституцията на България никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение, пише в част от решението на съда.
В чл.3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи също е прокламирано, че никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение.
Решението на Старозагорския административен съд подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>