Хората с увреждания трябва да представят експертни решения на ТЕЛК

Хората с увреждания трябва да представят в съответната Дирекция „Социално подпомагане“ експертни решения на ТЕЛК с гриф „Влязло в сила”. Изискването е във връзка с писмени указания от Агенция за социално подпомагане – София при отпускане на социални помощи и добавки.

За да се постави този гриф е необходимо да се изчака законоустановения срок за обжалване от заинтересованите страни:
-Освидетелстваното лице
-Териториално поделение на Националния осигурителен институт
-Агенция за социално подпомагане
-Агенция за хората с увреждания
-Работодател на освидетелстваното лице.

Информация, относно приключил срок за обжалване, заинтересованите могат да получат в Регионална здравна инспекция – Стара Загора

Хората с увреждания трябва да представят експертни решения на ТЕЛК

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>