За фирмите без дейност също се подават годишни декларации

 

Годишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2016 година. Те попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предходната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

Срокът за подаване на декларациите е 31 март, като този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2016 г. Това е и срокът, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва, само ако и данъкът е внесен в срок до 31 март 2017 г.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

За неподадена в срок декларация санкцията е минимална глоба от 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

Най-лесно и бързо е пoдаването на данъчната декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път с ПИК или подписана с електронен подпис. Данъчните декларации могат също да се изпратят по пощата или да се подадат на място в определени пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци изтича на 31 март 2017г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимия данък.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки е публикувана на сайта на НАП: www.nap.bg. Телефонни консултации могат да бъдат получени на цената на градски разговор от инфо центъра на приходната агенция на: 0700 18 700.

 

За фирмите без дейност също се подават годишни декларации

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>