Комисия променя чужди имена на местности

7-членна комисия трябва в тримесечен срок да предложи на Общинския съвет цялостна стратегия по промяна на чуждите наименования на местности с такива, които отговарят на българската история и традиции. Това реши местният парламент днес. Съветниците подкрепиха и предложението за 30 000 лв за ремонт на Кукления театър в града. Вижте обобщение от днешната сесия:

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>