Кои са героите в книгата „Шест атома злато“?

Журналистката Донка Йотова издаде четвъртата си книга. Тя се нарича „Шест атома злато“ и разказва за научните постижения на трима мъже от Мъглиж. Авторката определя книгата си като документално-патриотична, а тримата герои са проф. Стоян Съргойчев и баща и син Тилчеви – Рашо и Тихомир.
Професор Стоян Съргойчев е известен учен, участвал е в българската космическа епопея на спъкника „България 1300“. От 1990 година продължава кариерата си в САЩ и в Канада . Публикува теоретичната монография „Базови структури на материята – супергравитационна всеобща теория“- Избран е за директор на Физическия изследователски департамент към Световния институт за научни изследвания с център САЩ и филиали в други страни.
Рашо Тилчев е физик, математик, вписан в Златната книга на българските изобретатели. Синът му се занимава с научна работа в оластта на механиката и астрономията. Заедно с баща си предлагат идеи за нов тип авиодвигатели, реактивни двигатели и самолети. Патентоват проекти за непознати машини.
И тримата герои в книгата са с голям принос за науката не само в България, но и в световен мащаб, подчертава авторката.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>