Кои са приоритетите за Община Опан през 2017 г.?

2,7 милиона лева е бюджетът на Община Опан за настоящата година. Администрацията няма неразплатени задължения и ще разполага с 210 хиляди лева преходен остатък.
Продължава работата за цялостна рехабилитация и подмяна на уличното осветление. Отделени са средства за ремонт на улична пътна мрежа и сградния фонд. Сред идеите на администрацията са единственото в общината основно училище да бъде преобразувано в обединено.
Големият проблем за хората, е че нямат аптека. Общината може да предостави подходящо помещение, с наем от около 100 лева на месец. Търси се човекът, който ще го наеме.
През миналата година и през тази в Опан се изпълняват два социални проекта. Единият обхваща над 30 човека, осигурява се безплатен обяд за 22-ма. Подобряване на условията на живот на хората е сред приоритетите на Община Опан.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>