Община Стара Загора въведе онлайн плащане на местни данъци и такси

Уведомяваме Ви, че Община Стара Загора е в готовност и приема плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2017г.

През 2017г. запазихме размера на местните данъци и такса за битови отпадъци, като очакваме активност и отговорност към един от основните приходоизточници на бюджета на Община Стара Загора, а именно местните данъци и такси.

В тази връзка напомняме, че сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци са: първа вноска – до 30 юни, втора вноска – до 31 октомври. На предплатилите целия годишен размер на задълженията в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

Плащания в брой и чрез ПОСтерминални устройства се приемат в паричните салони за местни данъци и такси на адреси:

 

І. ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР”
Адрес: бул. ”Митрополит Методи Кусев” № 35 /срещу Операта/
Телефон: 622 613
ІІ. ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР – ФИРМИ”
Адрес: бул.”Митрополит Методи Кусев” № 5
Телефон: 601 161

ІІІ. ПАРИЧЕН САЛОН “ИЗТОК”
Адрес: ул.”Ангел Кънчев” № 70

Телефон: 264 027
ІV. ПАРИЧЕН САЛОН “ЗАПАД”
Адрес:
бул.”Цар Симеон Велики” № 28 /блока на бившия Кореком/
Телефон: 646 076

 

От началото на 2017г. Община Стара Загора предлага и услугата „електронно картово плащане“ директно на сайта на Община Стара Загора през поратала за проверка на задълженията за местните данъци и такси на адрес http://mdt.starazagora.bg.

За безкасови/банкови/ плащания банковата сметка е:

Титуляр ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
„УниКредит Булбанк“ АД

BG 62 UNCR 7000 8422 2363 84

BIC UNCR BGSF

 

Код за вид плащане:
44 14 00 – Окончателен годишен /Патентен/ данък
44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса за битови отпадъци

 

пресцентър Община Стара Загора

Община Стара Загора въведе онлайн плащане на местни данъци и такси

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>