По-малко безработни

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през 2016 година в Бюрата по труда на областта са се регистрирали 10 334 безработни и равнището на безработица е 7,0 на сто, с 1,7 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Към 31 декември за област Стара Загора равнището на безработица е 6%.

По програми за заетост и обучение през 2016 година са обявени 446 работни места. 18 младежи са назначени на работа по програма „Старт на кариерата“, а 10 по програма „Мелпомена“. 122-а са получилите работа по програми за заетост и обучения. Има осигурени работни места и по други програми.
От Регионална дирекция „Социално подпомагане“ съобщиха за нов вид месечни помощи, касаещи деца с трайни увреждания. Целта е да бъдат подпомагани семействата им и децата да бъдат отглеждани в семейна среда.
Размерът на месечна помощ за дете с 90% и повече увреждания е 930 лв.
Помощите ще се предоставят до навършване на 18-годишна възраст на детето, а ако учи – до 20. От първи декември до 20 януари са раздадени 1561 безплатни винетки. Отказано е на 11 лица.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>