От 2017г. минималната месечна здравна вноска е 18.40 лв.

Плащайте редовно здравните си осигуровки

От 2017г. минималната месечна здравна вноска е 18.40 лв.

Напомняме на лицата, които внасят за своя сметка здравните си осигуровки, че от януари 2017г., минималната вноска за трайно безработните и лицата по чл.40, ал.5 от ЗЗО е 18.40 лв. Срокът за плащане на дължимото за януари е 25 февруари 2017г.

Здравноосигурителната вноска се запазва 8% и през тази година. Сумата за възстановяване на здравноосигурителните права се изчислява върху 460 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017г. е 460 лв.

И през 2017г. се запазва минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители от 300 лв.;

Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2017г. е 2600 лв.

Напомняме, че преди да платят дължимите си здравни вноски, лицата, които са трайно безработни или са с прекъснати здравноосигурителни права трябва да подадат и Декларация образец 7. В случай, че лицата имат по-стари задължения за здраве, преди да платят дължимите вноски, трябва да подадат заявление (2а), в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените суми ще покрият най-старите им задължения, ако имат такива.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравноосигурителния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях.

Повече информация за възможностите за проверка на здравно-осигурителния статус, възстановяване на здравни права, както и друга информация, клиентите ни могат да получат и в офисите на НАП в Стара Загора и Казанлък.

пресцентър НАП

От 2017г. минималната месечна здравна вноска е 18.40 лв.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>