„Мини Марица – изток“ ЕАД изпълни бизнес плана си за 2016 година

На 28 декември „Мини Марица- изток“ ЕАД изпълни производствената си програма за 2016 година- добити са 27 505 683 тона въглища, разкрити, транспортирани и насипани са 86 589 831 кубични метра земна маса. За първи път през последните шест години дружеството изпълнява над 100% годишния си план по откривка.

Коефициентите на устойчивост през отчетния период осигуряват необходимия стабилитет на работните и неработните бордове и добива на въглища.

С реализираните количества въглища дружеството  е изпълнило заявките на своите контрагенти от източномаришките централи, съобразно утвърдената програма за развитието му в периода 2016- 2018  година .

„Мини Марица – изток“ ЕАД изпълнява задълженията си по отношение на персонала и социалните партньори, поети въз основа на подписания през март тази година Колективен трудов договор.

 

 

„Мини Марица – изток“ ЕАД изпълни бизнес плана си за 2016 година

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>