МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково с първа конференция по одобрена Стратегия

Първа встъпителна информационна конференция проведе днес в Мъглиж екипът на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково. Поводът е одобрената Стратегия  за Водено от общностите местно развитие с европейски средства. Общата стойност е в размер на близо 6 млн. и 400 000 лева.

Основните цели на проведената конференция днес са представяне пред заинтересованите страни одобрената стратегия, която ще се прилага на територията на трите общини – Мъглиж, Казанлък и Гурково през настоящия програмен период – 2014 – 2020 година от ПРСР, ОП Иновации и конкурентоспособности ОП Развитие на човешките ресурси.

Срокът на изпълнение на Стратегията е 30 септември 2023 година и е насочена към настоящи и бъдещи бенефициенти с проектни предложения.

Цялата информация по проекта може да се следи на електронната страница на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково, заяви изп. директор на Сдружението с нестопанска цел Радостина Вълева.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>