До 6 февруари се набират проекти по „Красива България“

От 6 декември започна набирането на проекти по „Красива България“ по мерките „Подобряване на обществената среда в населените места, „Подобряване на социалната инфраструктура и „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“. Сред допустимите кандидати са общини, областни управители и държавни институции. По проект“ Красива България“ може да се кандидатства до 6 февруари, обясниха от Областния информационен център.
Отворена е процедура „Развитие на клъстери в България“ по Оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Целта й е подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.
Предстояща за отваряне е процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ . Основната цел на процедурата е да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на Еворпейския съюз чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>