ММЦ със знак за качество на Съвета на Европа

Европейският комитет по въпросите на младежта присъди знак за качество на Съвета на Европа, на Международния младежки център в Стара Загора. Той единствен, от общо 4-те центъра в България, получава знака за качество, който влиза в сила от 1 януари 2017 г. и има първоначална продължителност 3 години.
Старозагорският младежки център е отличен за водещата си роля като модел за работа с млади хора и младежи в риск.
Освен престиж, знакът за качество ще даде възможност на центъра да участва в проекти на европейската мрежа, в обмен на информация и добри практики, както и в обучения на екипа.
Тържествената церемония за връчването на знака ще се проведе през следващата година. Центърът, който е част от Националната мрежа на младежките центрове, е одобрен да бъде част и от Европейска мрежа.
За малко повече от една година от откриването на центъра, през него са преминали около 350 младежи, включени в различни неформални дейности.
Първият у нас Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск беше реализиран от Община Стара Загора, по проект на стойност 2,7 млн. лв., финансиран чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>