Община Стара Загора ще реализира проект „Вълшебна класна стая“

Община Стара Загора започва изпълнението на проект „Вълшебна класна стая“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.Партньори са пет детски градини на територията на община Стара Загора и СНЦ „Свят без граници“. Сред дейностите, които ще се изпълняват са допълнително обучение по български език, инициативи, включващи работа с родители. Вижте още:

За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>