ММИ с ново оборудване

Ново попълнение в спомагателната техника на „Мини Марица-изток“ ЕАД са багери с обратна кофа на верижен ход, окомплектовани с чистачни устройства за гумено-лентов транспорт.
видео
Конструкцията на стрелата им позволява да бъдат преоборудвани от багери в чистачни устройства. Те ще се използват за почистването на паднали земни маси под транспортните ленти, под обратните и задвижващи станции, на магистрални транспортьори.
Кинематиката на работния орган на чистачното устройство позволява работа от двете страни на лентата, което улеснява почистването.
Багерите са съобразени с условията на работа в „Мини Марица-изток“ ЕАД. Гаранционният им срок е 24 месеца след датата на доставка, за сметка на изпълнителя. Той включва пълен сервиз, необходим за нормалната работа на машините.
Шестте еднокофови багера на верижен ход са закупени в изпълнение на инвестиционната програма на „Мини Марица-изток“ ЕАД за 2016 г.

Категория: Без категория
За автора
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>